Novosti

Tragom starih fotografija: Kuća Vasiljevića

Fotografija je snimljena prije Drugog svjetskog rata.

Ova kuća na Jaliji u centaru grada, jedan je od simbola arhitekture glavne ulice u Visokom.
Vasiljevići su nekada posjedovali cijeli kvart kuća. A ostala im je samo ova. Njihova zdanja su bila u pravogaoniku omeđenim današnjom Matrakčijinom i dijelovima ulica Alije Izetbegovića i Braće Zečevića.

U atraktivnom prizemlju od vajkada su bili poslovni prostori. Iz vremena ove fotografije to su bili Bankarski zavod (banka) i prodavnica mješovite robe sa pekarom u vlasništvu Vasiljevića.

Kasnije su tu locirani: birtija Vasiljević, pekara (državna), kafana penzionera, brijačnica (na uglu), KTK prodavnica obuće i konfekcije…
Danas su tu prodavnice tekstilne robe.

Nakon Drugog svjetskog rata, Zakonom o nacinalizaciji svi ovi poslovni prostori (a i danas) su na korištenju ”države”. Tako, najamninu ubire Opština (Grad), sve do budućeg ”novog zakona”.
Interesantno je koliko su ”države” oštetile, Vasiljeviće.

Od ”oduzimanja” ovih poslovnih prostora prošlo je 75 godina ili 900 mjeseci.
Ako su uzme po današnjoj vrijednosti da je ovoj porodici ”nanijeta šteta” u ubiranju kirije po 1000 eura mjesečno, ispadne vrtoglavih 900 hiljada eura. Eto, toliko je visočka Opština (država) profitirala samo u ovom slučaju. Ovih primjera je bezbroj u ex Jugoslaviji. Matematika je čudo.

Izvor:visoko.co.ba