Visočka dolina piramida spremna za novu sezonu

Prva dva mjeseca 2021. godine u visočku „Bosansku dolinu piramida“ dolaze gosti iz BiH, zemalja regije, ali je, također, bilo i posjetilaca iz arapskih i nekih evropskih zemalja. Protekla, ”pandemijska” godina u Visokom bila je rekordna prema broju gostiju, a u Fondaciji “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” se već uveliko pripremaju i za ovu godinu, […]

Read More »

Visoko u Osmanskom carstvu do 17. stoljeća

Osmanlije su 1435. godine provalile u srednju Bosnu. Tom prilikom osvojeno je nekoliko tvrđava među kojima i Vrhbosna, gdje je 1436. godine prenijeto i namjesništvo. Vjerovatno je od tada i Visoko bilo pod vlašću Osmanlija. Poznate su dvije vakufname iz 1477.  i 1526. godine. Po prvoj Visoko je selo, a po drugoj kasaba sarajevske nahije. […]

Read More »

Na današnji dan je umro kralj Tvrtko I Kotromanić

Za prvog je bosanskog kralja Tvrtko I Kotromanić krunisan 26. oktobra 1377. godine. Srednjovjekovna Bosna tog dana započinje svoju novu epohu, koja će trajati sve do dolaska Osmanlija i pada bosanskog kraljevstva 1463. godine Za prvog je bosanskog kralja Tvrtko I Kotromanić krunisan 26. oktobra 1377. godine. Srednjovjekovna Bosna tog dana započinje svoju novu epohu, […]

Read More »

NOVI METRI OBALOUTVRDE U PARKU ‘RAVNE 2’

Svaki iole lijepi dan bez minusa i padavina u januaru, februaru i martu 2021. tim Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ maksimalno koristi na unaprijeđenjeu sadržaja u parku ‘Ravne 2’. Nakon što je Fondacija 2015.-2016. isušila močvarne površine i drenirala postojeće podzemne izvore vode i usmjerila ih prema dva potoka koja teku kroz dvije doline […]

Read More »