Novosti

ŠKOLA ZA VODIČE FONDACIJE U PUNOM JEKU

Nedjeljni časovi “Škole za vodiče Fondacije 2021” postaju sve ozbiljniji pa i polaznici počinju da vježbaju samostalno vođenje u tunelima Ravne. Svi su svjesni visokih standarda koji se očekuju od vodiča jer su “na prvoj liniji” dočeka gostiju pa se u skladu s tim i spremaju.

Već sada, od nekoliko desetina aplikanata, ostalo je samo sedam učesnika, a već za par sedmica kontrolnim ispitom oni će biti provjereni pa će samo oni koji zadovolje zadate kriterije moći nastaviti obuku.

Napredak se svakako vidi na većini kandidata pa je tako nekima od njih prepušteno i vođenje manjih grupa gostiju, uz strogu kontrolu koordinatora Ajdina.

“Temeljit i ozbiljan pristup nekih kandidata već je urodio plodom. Ono što zahtjevamo od njih je prezentacija naših lokacija iz njihove vlastite perspektive, naravno poštujući činjenice i dokazane informacije, koje moraju biti iste kod svih. Upravo ova sloboda u načinu interpretacije naučno dokazanih elemenata, i jeste jedinstven pristup u prezentacijskim vrijednostima naših vodiča. Tako je u Školi interes za naš projekat jedan od eliminatornih faktora, a oni najstrastveniji, koji slušaju, pamte ili zapisuju svaku informaciju, provjeravaju ih slušajući naše vodiče, prateći oficijelne video platforme i profile na društvenim mrežama Fondacije o aktuelnim temama i otkrićima i oni koji poštujući rad Dr.Osmanagića iskorištavaju svaku priliku da čuju te informacije iz prve ruke, su oni koji pokazuju najviše pomaka. Sada smo u stanju da već manje grupe od po par gostiju, uz njihov pristanak i moju nazočnost, prepustimo našim kandidatima, koji su me, moram priznati, ugodno iznenadili svojim do sada usvojenim vještinama. Ovo je vrlo bitno jer će nam se tokom sezone u našem poslu pridružiti neki od njih, a da bi se uklopili u već “uhodane” starije vodiče, moraju biti najbolji.”, kaže Ajdin.

Još naredni čas kandidati će vježbati prezentacije na bosanskom jeziku, a nakon kontrolnog ispita prelaze na vježbanje na stranim jezicima i prezentacije u ostalim lokacijama Bosanske doline piramida.

Izvor:piramidasunca.ba