Saračica džamijaHadži-Hasanova džamija (Saračica) sagrađena je u 17. stoljeću, a rekonstruisana 2000. godine, s turbetom u blizini džamije. Izgrađena je na lijevoj obali potoka Kraljevac, između kuća i zgrada, u blizini tabhanske džamije. Osnivač je verovatno bio zanatlija. Pored džamije nalazi se minaret srednje visine. U dijelu harema džamije nalazi se i malo turbe. Prije deset godina, stara drvena građevinska konstrukcija zamijenjena je novom te obojena ali sa istim dimenzijama. Ispred ulaza nalazi se muslimanski grob sa oštećenim nišanom sa geometrijskim ukrasima izrađenim u plitkom reljefu. Tokom 2017. godine, ova džamija je potpuno obnovljena zahvaljujući arapskom donatoru.