Novosti

REGULACIONI PLAN ‘RAVNE’

U velikoj sali gradske uprave Visoko održana je sjednica Savjeta projekta Regulacionog plana ‘Ravne’ 26. februara 2021. Prisutni su bili stručni tim firme ‘Ipsa’ iz Sarajeva kao nosioca izrade nacrta Regulacionog plana, predstavnici Službe za urbanizam, prostorno planiranje i stambenu izgradnju, direktor Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ te gradonačelnik Visokog sa saradnicima.

Predstavnici ‘Ipse’ su predstavili obuhvat prostorne cjeline ‘Ravne’ površine od 28 hektara ističući turistički karakter ove destinacije. Do sada su svi sadržaji u skladu s prirodnim okruženjem i arhitektonski uniformni.

Ispred Fondacije je govorio Dr Semir Osmanagić podsječajući da je Fondacija insistirala još 2015. kod kantonalnog Zavoda za prostorno planiranje da ovaj prostor postane turistička i arheološka cjelina. Nakon toga, Fondacija je 2017. pokrenula inicijativu za izradu Regulacionog plana. Nakon tri ipo godine pripremljen je nacrt plana. Dr Osmanagić je istakao da turiste privlače u jedan grad prije svega sadržaji, a ne betonski hoteli. U ovom momentu u kompleksu ‘Ravne’ nalazi se ‘Arheološko-turistički park Ravne 2’, ulazi u prahistorijske tunele Ravne, ‘Ravne 2’, ‘Ravne 3’, ‘Ravne 4’ i ‘Ljekoviti tuneli’, zatim Aleja suvenirnica, Aero banja s wellness centrom i veliki parking. Tražio je da se proširi obuhvat ovog plana kako bi se uveli dodatni sadržaji kao što su: staze za trčanje, pješačenje, biciklizam, jahanje konja, adrenalinski parkovi itd. Insistirao je da se iz nacrta ‘Regulacionog plana’ izbace smještajni kapaciteti i restorani s muzikom koji su predviđeni na dvije lokacije.

Gradonačelnik Visokog Mirza Ganić je istakao da se u ovom Regulacionom planu Fondacija pojavljuje kao investitor i motor razvoja turizma. Podsjetio je na svoje predizborne izjave da turisti treba da ostaju duže u Visokom, te da se smještajni i ugostiteljski kapaciteti trebaju širiti po gradu Visoko, ali i drugi privlačni sadržaji.

Očekuje se da će se nacrt Regulacionog plana ‘Ravne’ pojaviti na sjednici Gradskog vijeća krajem marta 2021. i nakon toga ići u javnu raspravu.  

Izvor:piramidasunca.ba