Novosti

Pismo posjetioca tunela iz davne 2009. – Ljekovitost tunela

Primili smo pismo Roberta Ćordaša u kome govori o svom iskustvu s energijama piramida iz samog početka istraživanja.
‘U proleće 2007. sam imao udes, kojom prilikom sam vozeći motor udario u vrata automobila. Kao posledica udarca u glavu konstatovano mi je gubljenje memorije od lekarske strane.
Prvi put sam 2009. bio u tunelima Ravne u Visokom. Posle izlaska iz tunela drugačije sam se osećao. 
Vratio sam se kući i otišao kod mog lekara, koji posle pregleda pita: “Šta si radio da tvoj oporavak od 8 godina smanjio si na 2 godine?
Nedelju dana pre sudara sam dobio naslov za doktorat sa rokom do 2011. Sledeće tri godine sam pripremio i izradio i prihvaćene sa strane komisije 3 rada za naučne konferencije za COBSON bodove, uslov za doktoriranje. Napisao sam rad od 150 strana, disertaciju sam odbranio u roku 2011 god.

To je lekovitost tunela!

Robert Čordaš’

Izvor:piramidasunca.ba