Novosti

NOVE INVESTICIJE FONDACIJE U VELIKI PARKING NA RAVNAMA

Dovoljno veliki parkinzi uslov su za normalan rad turističkih destinacija. Najposjećenija takva destinacija u Zeničko-dobojskom kantonu je lokacija prahistorijskih Podzemnih tunela Ravne s parkom ‘Ravne 2’. Hronični nedostatak parking prostora iz proteklih godina je u procesu rješavanja.

Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ je u protekle dvije godine investirala značajne sume novca u izgradnju parkinga. U periodu decembar 2019.-januar 2020. investirano je 35.000 KM u osiguranju 225 parking mjesta i to čišćenjem postojeće šikare i divljih deponija. U novembru-decembru 2020. te u februaru-martu 2021. Fondacija je investirala 20.000 KM za izgradnju dodatnih 90 parking mjesta. Bageri i kamioni dnevno su dovozili stotine kubika tampona i pijeska, da bi ih kasnije valjak poravnavao.

Stoga ukupna investicija Fondacije u veliki parking na Ravnama iznosi oko 55.000 KM.

Podsjećamo, da je 2018. Vlada ZDK dodijelila grant Fondaciji za izgradnju prilaznih puteva parku i Aero banji i da je tom prilikom asfaltirana površina nekoliko parking prostora. Ukupan kapacitet svih parkinga na Ravnama iznosi oko 450 automobila.

Na zajedničkom sastanku tima Fondacije sa timom Gradske uprave Visoko postignuta je saglasnost o zajedničkom rad una unaprijeđenju turističke infrastructure u Visokom.

Vikendima pet uposlenika Fondacije radi na regulaciji saobraćaja i organizovanom parkiranju. Ova usluga za goste kompleksa Ravne je besplatna i kompletan trošak snosi Fondacija. Fondacija se brine i za čišćenje parkinga od smeća i granja.

Izvor:piramidasunca.ba