Medresa Osman ef. Redžović

Medresa Osman ef. Redžović u Čajangradu kod Visokog počela je sa radom 1992/93. Osim obrazovanja, medresa ima i druge aktivnosti kao što su izdavaštvo i sl. To je islamska gimnazija, koja promoviše i obrazuje učenike u duhu islamskih propisa i priprema ih da nastave svoje obrazovanje i obuku na islamskim i drugim univerzitetima. Svi učenici moraju živjeti u školi, a Medresa ima muške i ženske odjele.