Kraljevačka džamija

HADŽI MURUVETOVA (Kraljevačka) džamija je sagrađena u 17 vijeku. Stara je porušena 1984/85., a sadašnja izgrađena 1986. godine. U toku agresije je znatno oštećena. U proteklom periodu vršeni su radovi na vanjskom uređenju oko visočke Kraljevačke džamija. Urađen je prilaz džamiji, betonska podloga od ferobetona koja je vrlo kvalitetna ali i zahvalna za održavanje. Također, podid je “presvučen” u zanimljivu klupu za sjedenje. Izvršena je rekonstukcija željezne ograde koja okružuje harem džamije. Ispred džamije je postavljena kovana okrada koja se idealno uklopila u cjelokupni ambijent.

Postavljena su nova rasvjetna tijela (fenjeri) sa štednim sijalicama te je prilaz džamiji u noćim satima mnogo ljepši i funkcionalniji. Izvedenim radovima zadovoljan je i imam Kraljevake džamije Ilham ef. Hadžić ali i džematlije ovog naselja kojih ima preko 700.

godine.