Novosti

IZGRADNJA OBALOUTVRDE U PARKU ‘RAVNE 2’

Vrijedni tim Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ i privrednog društva ‘Bosanske piramide d.o.o.’ ne miruju niti prazničnih dana. Lijepi novogodišnji dani bili su idealni za nastavak radova iz zime i proljeća 2021. na izgradnji obaloutvrde u parku ‘Ravne 2’.

U dvije doline parka postoje dva potoka ukupne dužine 1.350 metara. Tokom bujičnih kiša uvijek prijeti opasnost od izlijevanja kao tokom 2016 godine kada je pola parka bilo poplavljeno. U međuvremenu su postavljene propusne cijevi promjera jednog metra te su bagerom produbljene pojedine dionice. Ipak, velike kiše sada erodiraju okolno zemljiše na obali potoka tako da je odlučeno da se izgradi obaloutvrda čitavom dužinom potoka u parku.

Nakon što bager proširi i produbi korita potoka, postavlja se armaturna mreža i beton s obje strane potoka, u kojeg se ugrađuju kamene oblice koje se dobijaju tokom čišćenja tunela Ravne, Ravne 3, Ravne 4 i Ravne 5. Na taj način se energija tunela prenosi i u park. U mnogim oblicama se nalaze i minerali kvarcnog kristala. U korita potoka se postavljaju i kaskade koje utiču na kontrolu vodotoka ne dozvoljavajući brzi bujični tok.

Obaloutvrda će spriječiti buduću eroziju okolnog zemljišta, izgleda estetski vrlo prihvatljivo a kamene oblice povezuju park i tunele.

U protekle tri godine postavljeno je 280 metara obostrane obaloutvrde u centralnom dijelu parka. Cilj je da se tokom 2022. godine ovi radovi ubrzaju i da traju tokom čitave godine. Također, plan je da se zamijene dosadašnji drveni mostovi koji brzo trunu, s elegantnim kamenim mostovima. Sigurno je da će ovaj projekat, kada bude realiziran, značiti pravo osvježenje u parku.

Izvor:piramidasunca.ba