Drvena ili Djevojačka džamija

Drvena ili Djevojačka džamija je najstarija vjerska građevina na području općine Gračanica – Visoko. Sagrađena je 1703. godine. Legenda kaže da je jedna djevojka prodala svoju odjeću i druge vrijedne stvari koje je morala da bi izgradila džamiju u selu, jer je njen momak cijelo vrijeme išao u džamiju u drugom selu.