Dobrodošli u Visoko – Bosna i Hercegovina

Visoko je grad bogate historije koja seže daleko u prošlost, smješten u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, na ušću rijeke Fojnice u Bosnu. Tragovi života na području Visočke doline datiraju još iz 4000 godine p.n.e., međutim, najviše događaja vezanih za ovu sredinu se desilo za vrijeme Srednjovjekovne države Bosne. Srednjovjekovni grad u to vrijeme je nosio naziv Visoki , smješten na vrhu brda Grad (Visočica), a njegovo podgradje se zvalo Podvisoki

 Visoko kao grad kakav je poznat danas, počinje se razvijati dolaskom Osmanlija, a utemeljivačem Visokog se smatra Ajas-beg. Visoko je grad sa dugom tradicijom, bogatim kulturno-historijskim naslijeđem te mjesto na kome su se kroz historiju susretale različite kulture i civilizacije još od mlađeg kamenog doba.

Nekada centar srednjovjekovne bosanske države, krunidbeno mjesto bosanskih kraljeva, administrativni centar Visočke nahije, danas je moderan grad sa tendencijom ekonomskog i privrednog razvoja, baziranog na povoljnom geografskom položaju i vlastitim i prirodnim privrednim resursima. Tradicionalni zanati, trgovina, kao i kulturno-historijsko naslijeđe, Visoko i danas čine prepoznatljivim gradom. Prirodna sredina općine je određena dolinama rijeka Bosne i Fojnice, morfološkim diferencijacijama dolina sa padinama podbrda i vijencem visokih planina srednje Bosne – Ozrena, Vranice i Zvijezde. Prostor općine doseže relativno niske nadmorske visine, od 399 do 1050m nadmorske visine, dok je područje grada smješteno na nadmorskoj visini od 422 m.

Visoko ima značajan broj turističkih atrakcija. Prema hipotezi Semira Osmanagića na području Visokog se nalazi pet piramida, za koje se pretpostavlja da su djelo napredne civilizacije koja je živjela prije Ilira na području Bosne i Hercegovine. U 2006. godini arheološki lokaliteti piramida su privukli preko 200.000 turista.

Valuta

Zvanična valuta je konvertibilna marka (KM) i 1 KM ima 100 feninga. Međunarodna oznaka je BAM. Kurs konveritibilne marke (KM) je čvrsto vezan za kurs Eura (1,95 = 1 KM). Zamjena valuta vrši se u svim bankama u Visokom.
Kovanice: 5, 10, 20 i 50 feninga, 1, 2 i 5 KM
Banknote: 10, 20, 50, 100 i 200 KM