Pertačka džamija

Hadži Ibrahimova ili Pertačka džamija je najstarija džamija u Visokom koja je izgrađena krajem 15. stoljeća, a prema nekim podacima tačna godina gradnje je 1477. Posebno zanimljiv dio džamije je minaret koji je izgrađen od sedre, kamena koji je vađen iz obližnje rijeke Fojnice. Minaret, kao i sama unutrašnjost džamije pretrpjeli su mnogobrojna oštećenja za […]

Read More »