Bosanska piramida Sunca

Bosanska piramida Sunca je najveća piramida na svijetu s visinom od više od 220 metara. Ima pravilnu geometriju piramide s tri dobro očuvane stranice: sjevernom, istočnom i zapadnom. Piramida je  prekrivena betonskim blokovima koji su, prema analizama bosanskohercegovačkih (2006., 2007. i 2008.) i italijanskih (2009.) instituta za materijale, po visokoj čvrstoći na pritisak i niskoj absorpciji […]

Read More »

Stari grad Visoki

Stari grad Visoki je proglašen nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Nalazi se na vrhu brda Visočica, na visini od 766,5 m i oko 300 m iznad doline u kojoj se razvilo naselje. Kada je tvrđava podignuta, ne može se sa sigurnošću utvrditi. Primarna funkcija grada je odbrambena. Vrh Visočice je bio najpogodniji […]

Read More »