„Tumulus“ u Vratnici

„Tumulus“ u Vratnici je vjestačko brdo kupastog oblika locirano je 5 km daleko od Bosanske piramide Mjeseca. Visina je 32 metra. Građeno je kombinacijom megalitnih dvoslojnih blokova, gline i betona. Materijali su koncentrično postavljani jedan na drugi. Masa megalitnih blokova dostiže deset i više tona. Prema georadarskim snimanjima njemačkih geofizičara (2007) potvrđeno je postojanje podzemnih […]

Read More »

Tunel Ravne

Tunel Ravne predstavlja izgrađenu kompleksnu prolaza, raskrsnica, prostorija i podzemnih vodenih akumulacija. Otkriće ovog labirinta je najavio pronalazač bosanskih piramida dr. sci. Semir Osmanagić u svojoj knjizi iz 2005. bazirajuci svoju hipotezu na sličnim primjerima podzemnih tunela u Egiptu, Kini I Meksiku. Do tada se u Visokom smatralo da je niski ulaz i pedesetak metara […]

Read More »

Podzemni tuneli “KTK”

Podzemni tuneli na teritoriji firme “KTK”, u blizini rijeke Bosne su ponovno otkriveni 2006. Godine. Fondacija je očistila I podgradila 150 metara tunela. Njihova visina je 3 metra, a širina 2,5 metra. Fragmeni kamenih krugova su pronađeni u obrušenom materijalu. Jedan od postojećih tunela pruža se u smjeru Bosanske piramide Mjeseca, a drugi prema Bosanskoj […]

Read More »

Bosanska piramida Mjeseca

Bosanska piramida Mjeseca je svojom visinom od 190 metara viša od Keopsove piramide u Egiptu (147 metara). Izgrađena je koombinacijom obrađenih ploča pješčara i gline. Kamenolomi za pješčar su locirani u okolini, kao i izvor gline koja je služila kao vezivo, vodonepropusni materijal i izolacija. Dizajn piramide je terasast što je jedinstven slučaj u svijetu piramida. […]

Read More »