Prahistorijsko naselje na lokalitetu Okolište

Prahistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, proglašeno nacionalnim spomenik Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Neolitsko naselje Okolište locirano je između sela Radinovići i Okolište, na agrarnom zemljištu zvanom Bregovi i Uzgraja. Ovo područje je udaljeno od Visokog, u smjeru sjeverozapada oko 6 km, a leži između glavnog puta koji vodi […]

Read More »

Arheološko područje Mili

Arheološko područje Mili, krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, smještena u mjestu Arnautovići, proglašena je nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Lokalitet na kojem se nalaze ostaci crkve zove se Zidine ili Crkvina i sastoji se od četiri graditeljske cjeline: Najstariji zid u jugoistočnom uglu naosa velike crkve iz antičkog odnosno kasnoantičkog perioda. […]

Read More »

Arheološko-turistički park Ravne 2

Arheološko-turistički park Ravne 2 na 40.000 kv.metara, sačinjava prelijep prirodni ambijent, šume sa parkovima, gdje je spokoj, mir i gdje se vrlo lako uspostavlja duboka veza s prirodom. Ambasador UNESCO-a Marko Pogačnik iz Slovenije poklonio je megalitni krug s uklesanim “kosmogramima”, porukama u kamenu koji u svijet odašilju poruke ljubavi, razvoja globalne svijesti i komunikacije […]

Read More »