Nacionalni spomenici

1)  Arheološko područje Mili/Arnautovići – mjesto stanka bosanske vlastele i krunidbena i grobna crkva  bosanskih kraljeva (Odluka broj: 06-6-894/03-02 od 02.07.2003. godine) i (Odluka broj: 05.2-2-106/09-3 od 09.09.2009. godine); Mile se nalaze u neposrednoj blizini Visokog, u današnjem naselju Arnautovići, na desnoj strani obale rijeke Bosne i blizu ušća rječice Goruše. Sastoji se od četiri […]

Read More »