Bosanska piramida Mjeseca

Bosanska piramida Mjeseca je svojom visinom od 190 metara viša od Keopsove piramide u Egiptu (147 metara). Izgrađena je koombinacijom obrađenih ploča pješčara i gline. Kamenolomi za pješčar su locirani u okolini, kao i izvor gline koja je služila kao vezivo, vodonepropusni materijal i izolacija. Dizajn piramide je terasast što je jedinstven slučaj u svijetu piramida.

Gornji sloj ploča pješčara je lijepljen na osnovica. Između dva sloja je pronađen organski materijal na arheološkoj sondi broj 20 na zapadnoj strani piramide koji je, prema radiokarbonskoj analizi Instituta za fiziku Sleskog univerziteta iz Gliwica (Poljska, 2011), star 10.350 godina p.n.e. +/- 50 godina. Na taj način je naučno potvrđena iznimna starost gradnje Bosanske piramide Mjeseca koja je starija od kultura Sumera, Babilona i drevnog Egipta.

Institut za materijale Univerziteta u Zenici je potvrdio da je različita čvrstoća i poroznost pojedinih ploča pješčara u istom redu, sto potvrđuje da su ploče obrađivane od pješčara sa različitih dubina u kamenolomima. Inače, pješčar je građevinski materijal koji se i danas koristi u gradnji zbog dobrih karakteristika. Ispod Bosanske piramide Mjeseca se nalazi vodena akumulacija koja je povezana vodotokovima s piramidama Zmaja i Sunca.