Vratnica Höyüğü


Yapay koni tepeleri piramit alanına sadece 5 km’dir. İki katmanlı megalitik bloklar ile kil ve betonun kombinasyonu kullanılarak inşa edilmiştir. Yüksekliği yol seviyesiniden 32 metre yüksektir. Megalitik bloklar 10 tondan fazla kütleye ulaşmaktadır.

Alman jeofizikçiler tarafından yapılan jeo-radar taraması (2007) ile yeraltı tünel sayıları tespit edilmiştir. Jeolojik çekirdek sondajı (2009) aşağıdaki sonuçları vermiştir: 54-56 metre yer altı beton (tavan), 56-59 metre boş alan (oda), 59-61 metre beton (temel) ve 61-70 metre kumtaşı tabakaları (doğal). Fransa’da yapılan beton numunesinin analizi (2009) yapay bağlayıcı olarak kullanılan jeopolimer çimentonun varlığını göstermiştir.

Hırvat fizikçilerinden oluşan ekip, höyüğün tepesinde 28 kHz’lik bir enerji ışınından oluşan elektromanyetik fenomen tespit etti (2010). Bu tarih öncesi yapıdaki enerji ışınlarının varlığı, turistler için ilgi çekici bir nokta olmuştur.