Tabacka Tabahan Camii


Tabacka Tabahan Camii, Ulusal Anıtları Koruma Komisyonu Kararı ile ulusal bir anıt ilan edildi. 17. yüzyılın ilk yarısında Fojnica nehrinin sol yakasında, eski tabana boyunca Visočka Čaršija’nın eski çevresine inşa edildi. Şasenin gelişmesiyle birlikte merkezine ulaştı. Taban Camii, Tatar ustalarının loncası, zanaatkarların böyle bir nesneyi inşa etmek için yeterli fonları elde etmelerini sağlayacak kadar güçlendiğinde, Tabak zanaatının genişlemesi sırasında yaratıldı. Bu caminin camileri esasen zanaatkarlardan oluşuyordu – tabaci. Tabas, cildin bronzlaşmasıyla uğraşan tüccarlardır ve atölyelerine Tabhans denir. Sekmelerin bu camiyi yapmaya karar vermesinin bir diğer nedeni de, cildin işlemden geçirdiği hoş olmayan koku idi, bu da sekmeleri diğer camilerde namaz kılmak için rahatsız etti.