Hakkımızda

“Gençlik Gönüllüleri Derneği”, apolitik, kar amacı gütmeyen, gönüllü ve yardım kuruluşudur.

Misyonumuz: Herkes için eşit haklara sahip demokratik bir toplum oluşturmak ve değişim yaratmak isteyen tüm katılımcılar için eğitim, sivil katılım, insani ve gönüllü katılım fırsatı sağlamak.

Vizyonumuz: Bosna-Hersek’teki tüm bireyler için eşit haklara ve fırsatlara sahip bir toplum yaratacak süreçlerin ve demokratik değişimlerin öncüleri olarak gençleri ve toplumun diğer bireylerini güçlendirmek, teşvik etmek, tanıtmak.

Derneğin amaç ve faaliyetleri şunlardır:

1. Gönüllülük, sivil aktivizm, gençlik ve insani yardım çalışmalarının desteklenmesine yardımcı olmak;

2. Her türlü ırk, cinsiyet, cinsel ve diğer ayrımcılık türlerinin önlenmesine yönelik faaliyetlere odaklanmak;

3. Gençlerin kültür ve eğlence hayatını teşvik etmek için faaliyetlerde bulunmak;

4. Bosna kültürünün ve geleneğinin geliştirilmesine yardımcı olmak;

5. Çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi, çeşitli çevresel faaliyetler başlatılması için faaliyetler üstlenmek;

6. Çeşitli insani faaliyetler düzenleyerek ve aşevlerinin açılmasını teşvik ederek, öksüz, yetim ya da toplumsal olarak savunmasız nüfus gruplarına yardım sağlamak;

7. Seminer, eğitim, konferans düzenlemek, dernek üyeleri arasında bilgi ve tecrübe alışverişi sağlamak;

8. Bosna Hersek’teki ve / veya yurtdışındaki aynı veya benzer dernekler ve organizasyonlar ile deneyim alışverişinde bulunmak;

9. Bosna-Hersek’te sivil toplum kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yardımcı olmak;

10. Bosna-Hersek’in Avrupa Birliği’ne üyeliği sürecini hızlandırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlemek;

11. Aktif yurttaşlık geliştirme sürecini desteklemek ve vatandaşların demokratik katılımını güçlendirmek;

12. Vatandaş standartlarını iyileştirmek için Bosna Hersek’teki yerel yönetim organlarıyla işbirliği yapmak;

13. Üyelerinin ekonomik güçlenmesine yönelik faaliyetler düzenlemek.