Hadži Hasan Camii (Saračica)
Hadži Hasan Camii (Saračica) 17. yüzyılda inşa edilmiş ve 2000 yılında cami yanındaki bir türbe ile restore edilmiştir. Cami, Kraljevac deresinin sol yakasında, ev ve binalar arasında, Tabhî Camii’nin yakınında inşa edilmiştir. Kurucununzanaatkâr olduğu düşünülmektedir. Caminin yanında, orta boylu taş duvarlı bir minare vardır. Cami hareminde küçük bir türbe bulunmaktadır. On yıl önce, eski ahşap yapı yerini yeni, boyalı, aynı boyutlu yapılarla değiştirmiştir. Girişin önünde, basit bir destekle tutturulmuş geometrik süslemerle bezenmiş hasarlı bir mezar taşı ve müslüman bir mezar yer almaktadır. 2017 yılında Arap hayır sahipleri sayesinde bu cami tamamen restore edilmiştir.