Novosti

PROŠIRENJE ALEJE SUVENIRNICA NA RAVNAMA

Tim Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ ponovo u akciji u Aleji suvenirnica na Ravnama.

Prema usvojenom Regulacionom planu ‘Ravne’ s obje strane puta, iznad ulaza u tunele Ravne, predviđeno je postavljanje uniformnih montažno-demontažnih drvenih objekata, u svrhu prodaje suvenira i drugih proizvoda za posjetioce.

U protekle tri godine Fondacije je postavila 19 takvih suvenirnica koje iznajmljuju lokalni obrti. Tokom 2022. započela je izgradnju suvenirnica s druge strane puta. Budući da je riječ o uskom putu i strmini ispod njega, bilo je potrebno napraviti dodatni nasip upotrebom tampona (šljunak, pijesak, kamen, zemlja). Početkom marta nekoliko desetina kubika tampona je ugrađeno kao dodatna poptora za buduće kućice.

Fondaciji su se u protekle dvije godine prijavilo desetak novih vlasnika obrta i firmi s interesom za iznajmljivanje kućica. Pored njih nekoliko postojećih vlasnika želi iznajmiti dodatnu kućicu. Ubrzo će svi biti kontaktirani da bi se utvrdio spisak budućih iznajmljivača suvenirnica. Fondacija podržava prjavljivanje što više dobavljača sa željom da veći broj ljudi u Visokom ima beneficije od turizma.

Uz postojeće biznise i obrte ispod ulaza u tunele Ravne, očekuje se da uskoro njihov broj bude 50. Na taj način će na najposjećenijoj turističkoj destinaciji u Zeničko-dobojskom kantonu biti formirana prava mala čaršija sa raznovrsnom ponudom proizvoda za goste Fondacije.

Potrebno je napomenuti da postoji puna koordinacija između Ministarstva šumarstva ZDK koji iznajmljuje parcele Fondaciji, Službe za urbanizam Grada Visoko koji izdaje urbanističke i građevinske saglasnosti Fondaciji i Odsjeka za privredu Grada Visoko koji vrši registraciju obrta i podržava tradicionalne obrte i zanate.

Jedini limit koji postoji u ovom momentu je nedovoljna jačina struje i niski napon koji postoji na Ravnama, a koji se ponekad sa 220 volti spušta na 160-180 volti. Nadamo se da će visočka elektroprivreda uskoro riješiti i ovaj problem s napajanjem strujom s trafo stanice sa Paljika.

Izvor:piramidasunca.ba

Novosti

PRVE TURSTIČKE LASTE IZ BUGARSKE

Godinama se početak turističke predsezone dešavao prvi vikend u mjesecu martu. Upravo su tog datuma u Bosansku dolinu piramidu dolazili gosti Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ iz Bugarske.

Nažalost, mjere koje su krizni štabovi u BiH i okolnim zemljama donosili protiv korona virusa, narušili su tu tradiciju. Turizam se u BiH sveo uglavnom samo na kretanje domaćih turista, dijaspore i gostiju iz Srbije.

Ipak, proljeće i ljeto 2022. će biti drugačije. Ponovo dolazi do stidljivog pokreta turista. Tako je 4. marta 2022. u Visoko i kompleks Ravne stigao autobus s gostima iz Bugarske, koje je vodio dugogodišnji prijatelj projekta Asen Asenov. Ovaj put je riječ o tranzitnim gostima koji su imali vremena da prođu tunelima Ravne uz asistenciju službenih vodiča Fondacije, te prezentaciju u izvedbi Dr Semira Osmanagića.

Nadajmo se da ove prve laste najavljuju još jednu uspješnu turističku sezonu, u kojoj će ponovo značajan procenat biti gosti iz inostranstva.

Izvor:piramidasunca.ba