Novosti

PUT INSPIRACIJE U ARHEOLOŠKOM PARKU “RAVNE 2”

Šetnja rekreativnim stazama u ‘Arheološko-turističkom parku Ravne 2’ ima svoje čari i zimi. Staza broj 2 većim dijelom prolazi kroz šumu uzvišenja ‘Zvonik’ i idealna je za potpuno opuštanje. ‘Inspiracijski put’ je dio staze broj 2 u dužini od 400 metara. Staza je očišćena u širini od tri metra i jedno je od najmirnijih i najljepših mjesta u parku. Šetnja u januaru 2022. to može i djelomično dočarati.

Izvor:visoko-rtv.ba

Novosti

IZGRADNJA OBALOUTVRDE U PARKU ‘RAVNE 2’

Vrijedni tim Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ i privrednog društva ‘Bosanske piramide d.o.o.’ ne miruju niti prazničnih dana. Lijepi novogodišnji dani bili su idealni za nastavak radova iz zime i proljeća 2021. na izgradnji obaloutvrde u parku ‘Ravne 2’.

U dvije doline parka postoje dva potoka ukupne dužine 1.350 metara. Tokom bujičnih kiša uvijek prijeti opasnost od izlijevanja kao tokom 2016 godine kada je pola parka bilo poplavljeno. U međuvremenu su postavljene propusne cijevi promjera jednog metra te su bagerom produbljene pojedine dionice. Ipak, velike kiše sada erodiraju okolno zemljiše na obali potoka tako da je odlučeno da se izgradi obaloutvrda čitavom dužinom potoka u parku.

Nakon što bager proširi i produbi korita potoka, postavlja se armaturna mreža i beton s obje strane potoka, u kojeg se ugrađuju kamene oblice koje se dobijaju tokom čišćenja tunela Ravne, Ravne 3, Ravne 4 i Ravne 5. Na taj način se energija tunela prenosi i u park. U mnogim oblicama se nalaze i minerali kvarcnog kristala. U korita potoka se postavljaju i kaskade koje utiču na kontrolu vodotoka ne dozvoljavajući brzi bujični tok.

Obaloutvrda će spriječiti buduću eroziju okolnog zemljišta, izgleda estetski vrlo prihvatljivo a kamene oblice povezuju park i tunele.

U protekle tri godine postavljeno je 280 metara obostrane obaloutvrde u centralnom dijelu parka. Cilj je da se tokom 2022. godine ovi radovi ubrzaju i da traju tokom čitave godine. Također, plan je da se zamijene dosadašnji drveni mostovi koji brzo trunu, s elegantnim kamenim mostovima. Sigurno je da će ovaj projekat, kada bude realiziran, značiti pravo osvježenje u parku.

Izvor:piramidasunca.ba

Novosti

FONDACIJA ĆE I ZVANIČNO PREUZETI UPRAVLJANJE VELIKIM PARKINGOM U KOMPLEKSU RAVNE

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Visoko među tačkama koje su razmatrali vijećnici našla se i tačka vezana za parking prostor na području Kompleksa Ravne, koji je u prethodnom periodu Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ uredila i koristila za parking za veliki broj gostiju koji su Visoko posjetili u posljednje dvije godine. Data je saglasnost za potpisivanje Ugovora sa Fondacijom, kojim će biti riješeno pitanje najvećeg parkinga na prostoru Kompleksa Ravne, a o kojem će brigu u narednih pet godina voditi Fondacija.

Fondacija je u protekle tri godine investirala 55.000,00 KM za čišćenje šikare, skidanje površinskog sloja, nasipanje tamponom i valjanje čime je pripremljen parking za prijem autobusa, kombija i privatnih automobila gostiju tunela i parka ‘Ravne 2’.

Ono što ostaje da se u skorije vrijeme uradi na lokacijama koje vodi Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ jeste asfaltiranje dionice puta upravo od parkinga do izletišta Ravne, a očekuje se da se uskoro riješi i pristup Bosanskoj piramidi Sunca, tačnije asfaltni put koji vodi iz naselja do same lokacije, kao i saniranje udarnih rupa na putu prema vrhu Piramide Sunca, te pravljenje nekoliko proširenja, čime bi se znatno olakšalo mimoilaženje vozila na dionici od Piramide Sunca do Kompleksa Ravne.

Izvor:piramidasunca.ba