Novosti

Arheološka istraživanja u tunelima “Ravne 3”: Pronađeni brojni fragmenti keramike

Radove vodi arheolog Fondacije Amna Agić

U junu su počela ovogodišnja arheološka istraživanja u Bosanskoj dolini piramida, a radovi se izvode u sekcijama novootkrivenih tunela „Ravne 3“ koji su ponudili i brojna interesantna otkrića.

“Tokom 2019. godine, arheološka istraživanja u tunelima „Ravne 3“ dala su nam značajna otkrića. Otkriveno je nekoliko kulturnih slojeva, a tom prilikom otkriveni su artefakti iz različitih vremenskih perioda. U sklopu preliminarnih arheoloških istraživanja tokom 2019. godine, istražili smo prvih 40 metara ove sekcije koja je u potpunosti bila otvorena bez ubačenog rastresitog materijala, što je slučaj u ostalim dijelovima tunela. Tokom ovogodišnjih istraživanja otvorili smo i dvije arheološke sonde, te pronašli fragmente keramike”, priča nam Amna Agić, arheolog Fondacije.

Pronađeni brojni fragmenti keramike

Tokom istraživanja pronađeni su i interesantni ulomci, a na jednom od njih nalazi se i simbol svastike, na osnovu koje su ulomci i datirani.

“Riječ je o keramici iz perioda ranog srednjeg vijeka na prostoru Bosne i Hercegovine. Period ranog srednjeg vijeka, prema uobičajenoj tradicionalnoj shemi razdoblja europske historije počinje padom Zapadnog Rimskog carstva 476. godine. Kao najstariji simbol svastike se pojavljuju na mnogim arheološkim nalazištima. Simbol svastike pojavljuje se na mnogim predmetima, poput keramičkih posuda, oružja, ali često se susreće i na ruševinama drevnih naselja. Fragment keramike sa prikazom svastike iz tunela „Ravne 3“ vjerovatno pripada svastikama Slavena, koje su bile brojne i raznovrsne. Pretpostavlja se da su slavenske svastike posjedovale mističnu moć. Pronađeni fragment može se datirati u period između 8. i 9. stoljeća, obzirom da se u tom periodu javljaju na keramičkom posuđu Slavena. Pored keramičkih ulomaka, pronađene su i znatne količine organskog materijala. Radi se organskom mateijalu u vidu ugljenisanog drveta. Značajne količine su pronađene u nekoliko slojeva unutar sondi, a ugljenisano drvo smo pronalazili i na 110 centimetara dubine”, pojasnila nam je Agić.

Arheološka istraživanja uz učešće volontera se nastavljaju do kraja oktobra, a prema dosadašnjim pronalascima iz Fondacije očekuju da će doći i do drugih značajnih otkrića.

Izvor:visoko.co.ba./avaz.ba