NOVI METRI OBALOUTVRDE U PARKU ‘RAVNE 2’

Svaki iole lijepi dan bez minusa i padavina u januaru, februaru i martu 2021. tim Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ maksimalno koristi na unaprijeđenjeu sadržaja u parku ‘Ravne 2’. Nakon što je Fondacija 2015.-2016. isušila močvarne površine i drenirala postojeće podzemne izvore vode i usmjerila ih prema dva potoka koja teku kroz dvije doline […]

Read More »

NOVE INVESTICIJE FONDACIJE U VELIKI PARKING NA RAVNAMA

Dovoljno veliki parkinzi uslov su za normalan rad turističkih destinacija. Najposjećenija takva destinacija u Zeničko-dobojskom kantonu je lokacija prahistorijskih Podzemnih tunela Ravne s parkom ‘Ravne 2’. Hronični nedostatak parking prostora iz proteklih godina je u procesu rješavanja. Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ je u protekle dvije godine investirala značajne sume novca u izgradnju parkinga. […]

Read More »