Podzemni tuneli “KTK”

Podzemni tuneli na teritoriji firme “KTK”, u blizini rijeke Bosne su ponovno otkriveni 2006. Godine. Fondacija je očistila I podgradila 150 metara tunela. Njihova visina je 3 metra, a širina 2,5 metra. Fragmeni kamenih krugova su pronađeni u obrušenom materijalu. Jedan od postojećih tunela pruža se u smjeru Bosanske piramide Mjeseca, a drugi prema Bosanskoj piramidi Sunca. Podzemna prostorija je otkrivena 2007. i ubrzo nakon toga je počela da prodire voda u nju onemogućavajući daljnji rad. Pretpostavka je da je riječ o vodi iz rijeke Fojnice ispod koje tunel prolazi prema Bosanskoj piramidi Sunca.