Džamija u Goduši

Džamija u Goduši sagrađena je 1565. godine. To je manja kamena džamija sa starim natpisom na ulazu. Predloženo je da se džamija i džamija oko džamije proglase nacionalnim spomenikom BiH. Međutim, prilikom rekonstrukcije džamije ona je odstupila od autentičnog izgleda zgrade, pa će zbog toga samo groblje oko džamije biti uključeno u listu nacionalnih spomenika.